SP Materiały dydaktyczne 2023/24

HARMONOGRAM  ZJAZDÓW,
STUDIA PODYPLOMOWE
„Analityka chemiczna”, 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY

Nr zjazduDataPrzedmioty. Idź do materiałów do pobrania
121-22 października
2023
Problemy metodyczne technik spektrometrii at.: F-AAS…
Zaawansowane metody spektroskopowe: ICP-MS
24-5 listopada
2023
Podstawowe metody statystyczne
318-19 listopada
2023
Metrologia w chemii
416-17 grudnia
2023
Zaawansowane metody statystyczne –chemometria
513-14 stycznia
2024
Zaawansowane metody statystyczne –chemometria c.d.
627-28 stycznia
2024
Metrologia w chemii c. d.
Problemy metodyczne technik spektrometrii at.: F-AAS… c. d.

SEMSETR LETNI

Nr zjazduDataPrzedmioty. Idź do materiałów do pobrania
716-17 marca
2024
Omówienie prac dyplomowych; Problemy metodyczne technik spektrometrii at.: Oznaczanie rtęci; Spektrometria ramanowska i NIR
Zaawansowane metody spektroskopowe: spektrometria CP-MS c.d.
86-7 kwietnia
2024
Chromatografia
920-21 kwietnia
2024
Chromatografia c.d.
1011-12 maja
2024
Spektrometria GC-MS
Spektrometria ICP-OES

1125-26 maja
2024
SOBOTA Analiza specjacyjna HPLC-ICP-MS; Metrologia c.d.
NIEDZIELA Ablacja laserowa ICP-MS; Spektrometria AAS c.d.
128 czerwca
2024
OBRONA


Materiały do pobrania podzielone wg. nazw przedmiotów:


Problemy metodyczne technik spektrometrii atomowej: F-AAS, F-AES, HG-AAS, CV-AAS, ET-AAS

Nr zjazduZajęciaPliki do pobrania
1WykładWykład-AAS-slajdy
1LaboratoriaLaboratoria AAS budowa, optymalizacja
1LaboratoriaLaboratoria AAS AES interferencje
1Materiały dodatkoweWywiad z prof. Lwowem o kuwecie grafitowej
6LaboratoriaLaboratoria – Mineralizacja próbki stałej w systemie mineralizacji zamkniętej i otwartej
7LaboratoriaLaboratoria – Spektroskopia Ramana i NIR
7LaboratoriaLaboratoria – Analiza rtęci
11LaboratoriaLABORATORIA – NIEDZIELA – Technika zimnych par rtęci CV-AAS

Zaawansowane metody spektroskopowe: ICP-MS, ICP-OES

Nr zjazduZajęciaPliki do pobrania
1WykładWykład-ICPMS-slajdy
1Laboratoria – skryptLaboratoria ICP-MS budowa i optymalizacja
1Laboratoria – skryptLaboratoria ICP-MS interferencje spektralne
1Laboratoria – wyniki pomiarówwyniki ICP-MS krzywe kalibracyjne
1Laboratoria – wyniki pomiarówwyniki ICP-MS int. spektralne
1Materiały dodatkowePublikacja – opracowanie i optymalizacja procedury ICP-MS
1Materiały dodatkoweICP-MS Agilent – okna programu MassHunter
1Laboratoria – wyniki pomiarów – KOMENTARZwyniki ICP-MS krzywe kalibracyjne KOMENTARZ I WYKRESY
1Laboratoria – wyniki pomiarów – KOMENTARZwyniki ICP-MS interferencje spektralne KOMENTARZ I WYKRESY
7Laboratoria – skryptLaboratoria ICP-MS interferencje niespektralne

Podstawowe metody statystyczne

Nr zjazduZajęciaPliki do pobrania
2WykładWykład – Podstawy statystyki – slajdy
2Ćwiczenia komputeroweĆwiczenia – podstawy statystyki

Metrologia w chemii

Nr zjazduZajęciaPliki do pobrania
3, 6WykładWykład-Metrologia-wprowadzenie-slajdy
Wykład-Metrologia-walidacja-slajdy
Wykład-Metrologia-niepewność-slajdy
Wykład-Metrologia-spójność-slajdy

Metrologia-Porównania międzylaboratoryjne-slajdy
Metrologia-CRM-slajdy
3Ćw. komputerowe WalidacjaWalidacja – Ćwiczenia, arkusz Excel
3Ćw. komputerowe WalidacjaWalidacja – krótka prezentacja PDF , wprowadzenie
3Ćw. komputerowe WalidacjaWalidacja – Arkusz prowadzącego Excel online
3Ćw. komputerowe
Niepewność
Niepewność PDF – Skrypt i wzory
3Ćw. komputerowe
Niepewność
Niepewność – Arkusz Excel
3Ćw. komputerowe
Niepewność
Niepewność – Program Nordtest do liczenia niepewności
6Ćw. komputerowe
Spójność pomiarowa
Spójność pomiarowa – Ćwiczenia, arkusz Excel
Spójność pomiarowa – świadectwa wzorcowań
Spójność pomiarowa – certyfikaty CRMów
6Ćw. komputeroweprof. Wojciech Hyk „Procesy walidacji metody pomiarowej i oceny niepewności pomiaru w ujęciu normy 17025:2018-02”
Opis ćwiczenia
6Laboratoria
Miareczkowanie, norma ISO
„Potencjometryczne oznaczanie zawartości chlorków w próbkach żywności – wyznaczenie precyzji metody”
Miareczkowanie potencjometryczne – Skrypt
3Materiały dodatkoweArtykuł – Metrologia krok po kroku
Artykuł – Granica wykrywalności cz.1
Artykuł – Granica wykrywalności cz.2
Artykuł – Granica wykrywalności cz.3
6Materiały dodatkoweMetrologia-zbiór materiałów dodatkowych
11ĆwiczeniaĆWICZENIA – SOBOTA – prof. Bulska, Kontrola i zapewnienie jakosci wyników

Zaawansowane metody statystyczne – chemometria

Nr zjazduZajęciaPliki do pobrania
4, 5WykładWykład – chemometria – slajdy cz.1
Wykład – chemometria – slajdy cz.2
Wykład – chemometria – slajdy cz.3
4, 5Ćwiczenia komputeroweĆwiczenia – chemometria – Skrypt z zadaniami „2”
Ćwiczenia – chemometria – Skrypt z zadaniami „3 cz.2”
Ćwiczenia – chemometria – Skrypt z zadaniami „3 cz.1”
4, 5Ćwiczenia komputeroweĆwiczenia – chemometria – wprowadzenie do programu Statistica

Metody chromatograficzne: GC, HPLC, HPLC-ESI-MS/MS

Nr zjazduZajęciaPliki do pobrania
8, 9Wykład
8Laboratoria – skryptyLABORATORIA SOBOTA-Wawrzyniak – Optymalizacja efektów rozdzielania w kolumnach kapilarnych – dobór prędkości przepływu gazu

LABORATORIA SOBOTA-Brończyk – Krzywa kalibracyjna i współczynnik odpowiedzi detektora w chromatografii gazowej
8Laboratoria – skryptyLABORATORIA NIEDZIELA-Wawrzyniak – Oznaczanie nikotyny we włosach za pomocą metody mikroekstrakcji z fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME)

LBAORATORIA NIEDZIELA-Magnucka – Analiza składu napoi bezalkoholowych z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii wykluczania (HPSEC)
9Laboratoria – skryptyLABORATORIA SOBOTA-Wawrzyńczak – Jakościowe i ilościowe oznaczanie limonenu w produktach kosmetycznych metodą chromatografii gazowej (GC

LBAORATORIA SOBOTA-Rykowska – Zastosowanie układu GCMS do analizy nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska
9Laboratoria – skryptyLABORATORIA NIEDZIELA-Wolski – OPTYMALIZACJA WARUNKÓW ROZDZIAŁU W WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ (HPLC)

LBAORATORIA NIEDZIELA-Lorenc – Wstęp do chromatografii jonowej

Spektrometria GC-MS, ICP-OES

Nr zjazduZajęciaPliki do pobrania
10WykładGC-MS – sobota
10WykładICP-OES – niedziela
10Laboratoria GC-MS – opis ćwiczeńLABORATORIA SOBOTA – krótki opis ćwiczeń GC-MS
10Laboratoria ICP-OES – skryptyLABORATORIA – NIEDZIELA – Optyczna spektrometria emisyjna

System do specjacji: HPLC-ICP-MS, system do analizy próbek stałych: LA-ICP-MS

Nr zjazduZajęciaPliki do pobrania
11WykładAnaliza specjacyjna HPLC-ICP-MS
Wykład – prezentacja – Analiza specjacyjna HPLC-ICP-MS i ablacja laserowa ICP-MS
11LaboratoriaLABORATORIA – SOBOTA – Analiza specjacyjna HPLC-ICP-MS
11Laboratoria – wyniki pomiarów –Wyniki analiza specjacyjna As HPLC/ICP-MS gr.1
Wyniki analiza specjacyjna As HPLC/ICP-MS gr.2
11WykładAnaliza próbek stałych – ablacja laserowa ICP-MS
11LaboratoriaLABORATORIA – NIEDZIELA – Ablacja laserowa ICP-MS
11Laboratoria – wyniki pomiarów –Wyniki ablacja laserowa ICP-MS