Kontakt

Adres korespondencyjny:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Studia Podyplomowe – „Analityka Chemiczna”
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań

W sprawach Studiów Podyplomowych – „Analityka Chemiczna” informacji udzielają:

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr hab. Adam Sajnóg
e-mail: adam.sajnog@amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 1606

Sekretarz:

Magdalena Czajka
e-mail: magcza10@amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 1601