Warsztaty

Uwaga! Limit wolnych miejsc na warsztaty został wyczerpany.

Zapraszamy na warsztaty zatytułowane „Zastosowanie najnowszego analizatora do oznaczania rtęci w próbkach ciekłych, stałych i gazowych”, które przeprowadzone zostaną przez Sebastiana Machowskiego i Piotra Wyputę z firmy Testchem.

Warsztaty odbędą się pierwszego dnia konferencji (05.03.2020 r.) w godzinach 16:00-17:30 w sali 3.94 i przewidziane są dla uczestników konferencji, po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów na adres e-mail konferencja.specjacyjna@gmail.com. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Serdeczne zapraszamy wszystkich uczestników konferencji zainteresowanych praktycznymi aspektami oznaczania rtęci!

Program warsztatów pn.: „Zastosowanie najnowszego analizatora do oznaczania rtęci w próbkach ciekłych, stałych i gazowych”

  1. Podstawy teoretyczne analizy rtęci za pomocą dedykowanych analizatorów opartych na spektrometrii absorpcji  i fluorescencji atomowej.
  2. Konstrukcja aparatury analitycznej (podawanie próbki, źródło promieniowania charakterystycznego rtęci, układ detekcyjny
  3. Dobranie warunków prowadzenia analizy, zasady tworzenia programów analitycznych
  4. Wykonanie pomiarów

Analizatory rtęci jako dedykowane urządzenia stacjonarne, od lat z powodzeniem stosowane są zarówno w jednostkach badawczych, laboratoriach zakładowych oraz komercyjnych laboratoriach usługowych. Zaostrzenie przepisów związanych z ograniczeniem emisji rtęci do środowiska a przez to wciąż rosnące wymagania, sprawiły że wzrasta zainteresowanie urządzeniami pozwalającymi na kontrolę zwartości rtęci w warunkach rzeczywistych / on-line, w odpowiednio przygotowanych do tego celu instalacjach znajdujących się w ciągu technologicznym zakładów przemysłowych.

W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną  informacje teoretyczne na temat podstaw technik oznaczania rtęci, budowy analizatorów rtęci firmy Nippon Instruments:
MA-3000 i MA-3 Solo.

Dodatkowo, na przykładzie instalacji demonstracyjnych przeznaczonych do usuwania rtęci, przedstawiony zostanie przenośny analizator rtęci EMP-3 będący elementem systemu pomiarowy umożlwiającego monitoring zawartości rtęci i jej związków w spalinach. W trakcie warsztatów omówione zostanie rozwiązanie pozwalające na analizę specjacyjną rtęci,
co w sposób istotny wyróżnia prezentowany analizator spośród innych dostępnych na rynku.