Karty charakterystyki

Karty charakterystyki odczynników znajdujących się na wyposażeniu Zakładu Analizy Śladowej

Roztwory wzorcowe pierwiastków:

Pozostałe odczynniki: