Tematyka Konferencji

 

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom specjacji i analizy specjacyjnej pierwiastków w badaniach chemicznych, biologicznych, medycznych oraz żywności. Zapraszamy naukowców z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, laboratoriów środowiskowych, klinicznych, przemysłowych, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z analizą specjacyjną.

W programie przyszłorocznej konferencji przewidujemy dyskusję na temat możliwości analizy specjacyjnej, nowych kierunków jej rozwoju, wykorzystania nowoczesnych i zaawansowanych technik analitycznych do badania specjacji pierwiastków w różnego rodzaju obiektach, wszędzie tam, gdzie występowanie różnorodnych form chemicznych ma ogromne znaczenie.

Planujemy wykłady plenarne przedstawione przez zaproszonych gości a także krótkie komunikaty ustne oraz prezentacje plakatów uczestników konferencji.