Organizatorzy

Zakład Analizy Śladowej
Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zespół Analizy Spektralnej KChA PAN