Rekrutacja

Zasady naboru:

  • Do wyczerpania miejsc, przyjmowanych jest 20 osób.

Wymagania wstępne:

  • Ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studiach Podyplomowych „Analityka Chemiczna” proszone są o wypełnienie wniosku o przyjęcie na studia i przesłanie go na adres:

Studia Podyplomowe – „Analityka Chemiczna”
Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań

Rekrutacja odbywać się będzie do 30. września 2022 roku.

Wniosek o przyjęcie