Tematyka konferencji

Konferencja ta jest kontynuacją konferencji „Chemometria – metody i zastosowania”, organizowanych cyklicznie od 2001 roku w Zakopanem. Konferencja poświęcona jest teoriom metod chemometrycznych, wprowadzaniem zasad metrologii do pomiarów w praktyce oraz zastosowaniem narzędzi chemometrycznych w badaniu żywności, medycynie, farmacji, biologii, chemii, toksykologii, kryminalistyce, przemyśle, monitoringu i ochronie środowiska. Zapraszamy naukowców z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, laboratoriów środowiskowych, klinicznych, przemysłowych, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z chemometrią oraz metrologią.

Planujemy wykłady plenarne przedstawione przez zaproszonych gości a także komunikaty ustne oraz prezentacje plakatów uczestników konferencji.

Organizatorzy planują także zorganizowanie warsztatów dla osób, które chciałyby poznać lub wzbogacić swoją wiedzę w zakresie zasad stosowania metrologii w pomiarach oraz wykorzystania metod chemometrycznych w praktyce.