Studia Podyplomowe Analityka Chemiczna

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzi Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Chemicznej, których program porusza ważne zagadnienia z zakresu nowoczesnej analizy chemicznej.

Program studiów obejmuje 200 godzin lekcyjnych zajęć realizowanych w ramach dwunastu weekendowych zjazdów (kolejne spotkania co dwa tygodnie).

Całkowity koszt studiów wynosi 5000 PLN (możliwa płatność w ratach miesięcznych).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych „Analityka Chemiczna” są świadomi złożoności procesu analitycznego. Oznacza to znajomość specyfiki problemu analitycznego, prowadzenia pomiaru analitycznego, walidacji metod analitycznych, stosowania materiałów odniesienia i interpretacji jego wyniku. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nowych trendów w analityce chemicznej, są zaznajomieni z problemami związanymi z analityką środowiskową, żywności i kliniczną z uwzględnieniem analizy specjacyjnej. Znają nowoczesne metody analizy chemicznej: metody spektroskopowe, metody rozdzielania. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do kontroli jakości uzyskiwanych wyników oraz statystyki i chemometrii. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w nowoczesnym akredytowanym laboratorium analizy chemicznej.

Program studiów

Tematyka zajęć:

  • Metrologia chemiczna w praktyce
  • Problemy metodyczne technik spektrometrii atomowej: F-AAS, F- AES, HG-AAS, CV- AAS, ET-AAS
  • Zaawansowane metody spektroskopowe: ICP-MS; ICP-OES
  • System do specjacji: HPLC-ICP-MS, system do analizy próbek stałych: LA- ICP-MS
  • Metody chromatograficzne: GC, HPLC, HPLC-ESI-MS/MS
  • Podstawowe i zaawansowane metody statystyczne
  • Wykorzystanie metod chemometrycznych do wizualizacji zbioru danych

Program studiów będzie obejmował 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w ramach 12 spotkań w czasie 2 semestrów zajęć:

  • Soboty, w godz. 10:00 do 17:00
  • Niedziele, w godz. 8:00 do 15:00

Diagramy semestralne

Konstrukcja specjalności studiów

Treści kształcenia

Rekrutacja

Materiały dydaktyczne 2023/24

 

Kontakt