Rejestracja

Uwaga! Limit wolnych miejsc na warsztaty został wyczerpany.

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w XIII Konferencji „Analiza Specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju”. Aby przejść do formularza rejestracyjnego proszę kliknąć w odnośnik:  

formularz rejestracyjny

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem własnych prac badawczych proszone są o przesłanie streszczenia zgodnego z załączonym poniżej wzorem.

Wzór streszczenia

Prosimy o podanie w nazwie pliku ze streszczeniem nazwiska i imienia prelegenta, poprzedzonego symbolem z myślnikiem odpowiadającym rodzajowi komunikatu:
P- poster, U- wystąpienie ustne.
Przykładowa nazwa pliku ze streszczeniem posteru: „P-Kowalski Jan”. Streszczenia prosimy przesyłać na adres email: konferencja.specjacyjna@gmail.com

Informacje dla przedstawicieli firm:
Przedstawiciele firm (partnerzy konferencji) proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego pod linkiem: formularz, oraz przesłanie go na adres e-mail: konferencja.specjacyjna@gmail.com. Informacje o warunkach uczestnictwa partnerów konferencji znajdują się w pliku formularza powyżej. Dział Finansowy UAM nie wystawia faktur proforma. Dla przedstawicieli firm możliwe jest wystawienie faktury na przelew w kwocie 1500 zł, po uprzednim zgłoszeniu chęci otrzymania takiej faktury. Jeśli nie wymagają Państwo wcześniejszej faktury na przelew, prosimy o wykonanie przelewu na subkonto konferencji, którego numer znajduje się w formularzu powyżej.

 

Rozmiary tablic korkowych pod postery wynoszą 123 (wys.) x 98 (szer.).

Opłata konferencyjna wynosi:
250 zł dla studentów i doktorantów;
350 zł dla pozostałych uczestników.

Opłata powyższa obejmuje udział w wykładach i sesjach porterowych, materiały konferencyjne, biuletyn ze streszczeniami wykładów i wystąpień uczestników, przerwy kawowe i obiadowe oraz uczestnictwo w uroczystej kolacji.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe:
Santander 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
(w tytule przelewu należy podać numer K00000314)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
NIP: 777-00-06-350

WAŻNE DATY

14.02.2020 r. termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji
14.02.2020 r. termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
14.02.2020 r. termin nadsyłania streszczeń komunikatów ustnych i plakatów
17.02.2020 r. informacja o akceptacji nadesłanych streszczeń