Komitet Honorowy i Naukowy Konferencji

 

Komitet Honorowy:

Prof. dr hab. Henryk Koroniak, Dziekan Wydziału Chemii UAM

Krzysztof Skrzypczak, Dyrektor Okręgowego Urząd Miar w Poznaniu

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

Dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN
Prof. dr hab. Michał Daszykowski
Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
Prof. dr hab. Rajmund Dybczyński
Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Dr hab. Wojciech Hyk
Prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. rzecz. PAN
Dr hab. Maria Kała
Prof. dr hab. Joanna Karpińska
Prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Dr Agnieszka Martyna
Prof. dr hab. inż. Jan Mazerski
Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Prof. dr hab. Andrzej Parczewski
Prof. dr hab. Zbigniew Stojek
Prof. dr hab. Piotr Szefer
Prof. dr hab. Beata Walczak
Dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK
Prof. dr hab. Romuald Wódzki
Dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES
Dr hab. inż. Paweł Zagrodzki
Dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES