Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w VII Konferencji „Chemometria i Metrologia w Analityce”. Aby przejść do formularza rejestracyjnego proszę kliknąć w odnośnik:  formularz rejestracyjny

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem własnych prac badawczych proszone są o przesłanie streszczenia zgodnego z załączonym poniżej wzorem.

Wzór streszczenia

Prosimy o podanie w nazwie pliku ze streszczeniem nazwiska i imienia prelegenta, poprzedzonego symbolem z myślnikiem odpowiadającym rodzajowi komunikatu:
P- poster, U- wystąpienie ustne.
Przykładowa nazwa pliku ze streszczeniem posteru: „P-Kowalski Jan”

Przedstawiciele firm (partnerzy konferencji) proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego pod linkiem: formularz, oraz przesłanie go na adres e-mail: konferencja.chma@gmail.com

Streszczenia wystąpień i posterów prosimy przesyłać na adres email: konferencja.chma@gmail.com

Rozmiary tablic korkowych pod plakaty wynoszą 120 (wys.) x 95 (szer.).

Opłata konferencyjna wynosi: 250 zł dla studentów i doktorantów; 350 zł dla pozostałych uczestników.

Powyższa opłata obejmuje udział w wykładach i sesjach porterowych, przerwach kawowych i obiadowych, materiały konferencyjne, biuletyn ze streszczeniami wykładów i wystąpień uczestników, uczestnictwo w uroczystej kolacji oraz uczestnictwo w warsztatach, które odbędą się w ostatni dzień konferencji.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe:
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
(w tytule przelewu należy podać: K00000810, imię i nazwisko uczestnika/ów)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
NIP: 777-00-06-350

WAŻNE DATY

10.02.2019 r. termin nadsyłania streszczeń komunikatów ustnych i posterów
12.02.2019 r. informacja o akceptacji nadesłanych streszczeń
13.02.2019 r. termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
01.03.2019 r. termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji