Organizatorzy

Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Wydziału Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna