SP Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne podzielone wg. zjazdów:

1 . zjazd

Wykład Podstawy statystyki – wykład, Prof. M. Kręglewski
Ćwiczenie_Podstawy statystyki

2. zjazd

LC_MS – wykład, prof. P. Kachlicki
Instytut Genetyki Roślin dojazd

ICP-MS,HPLC-ICP-MS, LA-ICP-MS cz. 1 – wykład, prof. D. Barałkiewicz
Ćwiczenie_Budowa i optymalizacja ICP-MS  
Ćwiczenie_Interferencje spektralne ICP MS
Prezentacja z zajęć laboratoryjnych: Prezentacja-Budowa i optymalizacja ICP-MS  

AAS – wykład, prof. D. Barałkiewicz
Ćwiczenie_Optymalizacja FAAS
Ćwiczenie_Przygotowanie próbek do analizy_1
Ćwiczenie_Przygotowanie próbek do analizy_2

3. zjazd

ICP-MS,HPLC-ICP-MS, LA-ICP-MS cz. 2 – wykład, prof. D. Barałkiewicz
wykład ICP-MS i AAS – dodatkowe materiały

Ćwiczenie_FAAS oszacowanie niepewności pomiaru
Ćwiczenie_FAAS walidacja metody
Ćwiczenie_HPLC walidacja cz.2
Ćwiczenie_HPLC walidacja
Ćwiczenie_ICP-MS oszacowanie niepewności pomiaru
Ćwiczenie_ICP-MS walidacja metody

4. zjazd

Oznaczanie arsenu – HGAAS
Oznaczanie rtęci – CVAAS
Interferencje F-AAS-AES
Interferencje niespektralne ICP-MS

5. zjazd

Ćwiczenia laboratoryjne poniżej są kontynuacją ćwiczeń ze zjazdu 3.

Ćwiczenie_FAAS oszacowanie niepewności pomiaru
Ćwiczenie_FAAS walidacja metody
Ćwiczenie_HPLC walidacja cz.2
Ćwiczenie_HPLC walidacja
Ćwiczenie_ICP-MS oszacowanie niepewności pomiaru
Ćwiczenie_ICP-MS walidacja metody

6. i 7. zjazd

Chromatografia HPLC i GC

SP-ćw. 1 Analiza HPLC/ESI-MS mieszaniny związków organicznych
SP-ćw. 2 Analiza MS/MS oraz dokładny pomiar masy związków organicznych
SP-ćw. 3 Krzywa kalibracyjna i współczynnik odpowiedzi detektora w
chromatografii gazowej

SP-ćw. 4 Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice HPLC
SP-ćw. 5 Oznaczanie nikotyny we włosach za pomocą metody mikroekstrakcji z
fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME)

SP-ćw. 6 Optymalizacja efektów rozdzielania w kolumnach kapilarnych –
dobór prędkości przepływu gazu

8. i 9. zjazd

Chemometria cz.1 – wykład, prof. M. Kręglewski
Chemometria cz.2 – wykład, prof. M. Kręglewski

Ćwiczenia STATISTICA

10. zjazd

Materiały będą dostępne na stronie lub na wykładzie

11. zjazd

Jakość wyników – wykład, prof. E. Bulska

Ćwiczenie GC-MS
Ćwiczenie HPLC-ICP-MS
Ćwiczenie LA-ICP-MS

Ćwiczenie – Mineralizacja żywności

Materiały do warsztatów ISO 17025