SP Materiały dydaktyczne 2022/23

Materiały dydaktyczne podzielone wg. zjazdów. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

1 . zjazd

5-6.11.2022

ICP-MS,HPLC-ICP-MS, LA-ICP-MS cz. 1 – wykład, prof. D. Barałkiewicz
ICP-MS,HPLC-ICP-MS, LA-ICP-MS cz. 2 – wykład, prof. D. Barałkiewicz
wykład ICP-MS i AAS – dodatkowe materiały

Ćwiczenie_Budowa i optymalizacja ICP-MS  
Ćwiczenie_Interferencje spektralne ICP MS


1 zjazd – ICP-MS – wyniki
1 zjazd – prezentacja ICP-MS
1 zjazd – prezentacja ICP-MS PerkinElmer
1 zjazd – tabela izotopów


AAS – wykład, prof. D. Barałkiewicz

Ćwiczenie_Optymalizacja FAAS
Ćwiczenie_Przygotowanie próbek do analizy_1
Ćwiczenie_Przygotowanie próbek do analizy_2

Oznaczanie arsenu – HGAAS
Oznaczanie rtęci – CVAAS

2. zjazd

19-20.11.2022

Wykład Podstawy statystyki – wykład, Prof. M. Kręglewski
Ćwiczenie_Podstawy statystyki

3. zjazd

3-4.12.2022

Metrologia chemiczna. Pliki do ściągnięcia pojawią się krótko przed rozpoczęciem zajęć.

4. zjazd

17-18.12.2022

Spójność pomiarowa – skrypt

Spójność pomiarowa – arkusz excel

Spójność pomiarowa – certyfikaty woda morska

5. zjazd

Statystyka i chemometria

6. zjazd

Statystyka i chemometria

7. zjazd

18-19.03.2023

Interferencje F-AAS-AES
Interferencje niespektralne ICP-MS

8. zjazd

1-2.04.2023

Chromatografia HPLC i GC

SP-ćw. 1 Analiza HPLC/ESI-MS mieszaniny związków organicznych
SP-ćw. 2 Analiza MS/MS oraz dokładny pomiar masy związków organicznych
SP-ćw. 3 Krzywa kalibracyjna i współczynnik odpowiedzi detektora w
chromatografii gazowej

SP-ćw. 4 Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice HPLC
SP-ćw. 5 Oznaczanie nikotyny we włosach za pomocą metody mikroekstrakcji z
fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME)

SP-ćw. 6 Optymalizacja efektów rozdzielania w kolumnach kapilarnych –
dobór prędkości przepływu gazu

9. zjazd

15-16.04.2023

10. zjazd

13-14.05.2023

11. zjazd

27-28.05.2023

Ćwiczenie HPLC-ICP-MS
Ćwiczenie LA-ICP-MS

Ćwiczenie – Przygotowanie próbki – Mineralizacja żywności

12. zjazd

3.06.2023

Obrona pracy dyplomowej