Program studiów

Tematyka zajęć:

  • Metrologia chemiczna w praktyce
  • Problemy metodyczne technik spektrometrii atomowej: F-AAS, F- AES, HG-AAS, CV- AAS, ET-AAS
  • Zaawansowane metody spektroskopowe: ICP-MS; ICP-OES
  • System do specjacji: HPLC-ICP-MS, system do analizy próbek stałych: LA- ICP-MS
  • Metody chromatograficzne: GC, HPLC, HPLC-ESI-MS/MS
  • Podstawowe i zaawansowane metody statystyczne
  • Wykorzystanie metod chemometrycznych do wizualizacji zbioru danych

Program studiów będzie obejmował 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w ramach 12 spotkań w czasie 2 semestrów zajęć:

  • Soboty, w godz. 10:00 do 18:00
  • Niedziele, do godz. 16:00

Diagramy-semestralne-dla-programu-2020-2021

Konstrukcja-specjalnoci-studiow
Treści-kształcenia